Ny kommunikations-løsning 

solgt til Ecolab i Norden 

Kort om løsningen

Ecolab Nordic er telefonmæssigt overgået fra et system med fastnettelefoner og mobiltelefoner uden sammenhæng, til et system hvor fastnettelefoner og mobiltelefoner er smeltet sammen, således at status på begge typer kan ses af omstillingsbordene.

Dette er gjort for at understøtte og optimere vore forretningsgange. Der er i Ecolab Nordic implementeret mail

og elektronisk kalenderløsning for alle medarbejdere.

Løsningen er integreret således at man fra fastnettelefoner og mobiltelefoner, kan ajourføre sin kalender i Exchange.

Fra mobiltelefonerne er der adgang til mail og

kalender, kontaktpersoner mv.

Ecolab Nordic har via omstillingsbordet oversigt over medarbejders status på fastnettelefon, mobiltelefon og kalender. Dette er indført for at kunne yde den bedst mulige service overfor vores samarbejdspartnere, kunder, leverandører samt

internt i Ecolab Nordic.

I forbindelse med undersøgelsen af mulige leverandører, undersøgte Ecolab muligheder på det danske marked, og valget faldt på U-Com. Deres forståelse for hvilken løsning vi ønskede, og deres kendskab til produktet og markedet, gjorde en markant forskel udtaler Nordisk IT Chef Mikael Kragh.

Reducering af omkostninger og øget fleksibilitet

Ved at anvende det eksisterende MPLS netværk der er etableret i Norden opnås trafik besparelser,

da alle samtaler i Norden dermed bliver gratis. MPLS nettet håndterer nu både Voice og Data.

Når en medarbejder ringer til en person eller virksomhed et andet sted i Norden routes kaldet også over MPLS nettet og ud lokalt i det pågældende land, hvilket også giver besparelser.

Løsningen er redundant og hvis forbindelsen går ned til et af landene, vil en lokal server tage over, og systemet vil køre videre indtil forbindelsen er genetableret.

Der er ligeledes to redundante CPU`er på hoved lokationen i Valby, som giver løsningen er hardware oppetid på 99,999%.

Det er meningen at de integrerede mobil telefoner også kobles ind over løsningen, således samtalerne også kan routes på det Nordiske netværk.

Derudover har den moderne kommunikations løsning, givet en række andre besparelser, f.eks. hvor eksterne vagt selskaber og receptions firmaer, er overtaget af den fleksible løsning, hvor Call Center, receptioner og mulighederne for automatiske håndteringer har overtaget disse betalbare ydelser. Dette har ligeledes givet Ecolab besparelser med den valgte løsning.

Ecolab forventer at Return Of Investment er ca. 2,5 år, før investeringen i Norden er tjent hjem, hertil kommer alle de forbedringer løsningen har medført.

Dialog med kollegaerne i alle lande

I forbindelse med opstarten af projektet valgte Ecolab, at informere og aftale hvordan de funktionelt ønskede, den nye løsning implementeret i hvert land. Formålet var at tage hensyn til at forskellige medarbejdergrupper har forskellige behov, i forhold til anvendelse af kommunikations- systemer.

Der viste sig også forskellig anvendelse af teknologierne på tværs af landene, hvilket var godt at få løst inden implementeringen fandt sted. Efterfølgende viste det sig også, at denne tid var anvendt helt rigtigt. Ved at tale med operatøren i det pågældende land, aftale hvordan løsningen skulle fungere mv. fik vi et så optimalt set up som muligt fra start.

Den valgte leverandør

Vi har været meget tilfredse med vores valg af leverandør. Det viste sig efter underskrift af aftalen, og deres ihærdighed og vilje til at ville lykkedes og skabe en succes sammen med os, i forbindelse med implementeringen blev ved, og fortsat er til stede.

Vi mener de er med til at gøre en forskel.

At implementere en fælles løsning i Norden, er ikke uden komplikationer, og det at forstå og sammensætte løsningen på tværs af landene kræver fælles dialog og tilpasning.

 

Igen har den valgte leverandør fuldt ud levet op til vores forventninger.

I forbindelse med implementeringen har U-com været dedikeret til opgaven med stort gå på mod, og med uddannelse af brugerne. U-Com har været med til at gøre en forskel udtaler Nordisk IT Chef Mikael Kragh og Facility Manager Rene Jensen.

 

Force Technology - SIP clienter 

Kort om Force Technology

Force Technology er placeret i Danmark med hovedkontor i Brøndby og datterselskaber i Norge, Sverige, USA og Rusland. 

Besparelser ved hjælp af SIP

Force har gode erfaringer med anvendelse af forskellige teknologier over hele verden, og en af de seneste er anvendelsen af SIP clienter på deres devices, som giver mulighed for kommunikation til meget billige takster! Dette giver Force store besparelser på deres udlandtelfoni og roaming.

Se case her

 

Frederiksberg Hospital

Nemt og fleksibelt på eksisterende udstyr

Løsningen fra New Voice kan integreres med eksisterende telefon systemer,

og kan derfor nemt integreres uden større omkostninger.

Omkostningerne til etablering af alarm systemer er ofte store, og etableres som selvstændige systemer. Fordelen med New Voice alarmsystemet er at det kan integreres med eksisterende systemer, og alarmerne kan aktiveres fra eksisterende DECT telefoner, faste telefoner, mobil telefoner og integrerede Alarm telefoner fra Ericsson kan kobles ind i løsningen.

Der kan sendes beskeder ud i display på telefonerne, således dem der modtager alarmerne kan se alarmen,

inden et evt. opkald modtages.

Når alarmerne sendes kan samtaler optages og afspilles, således en dokumentation finder sted. Der kan etableres konferencer, således at personer som skal modtage en alarm automatisk kobles ind i en konference, hvor alle kan tale sammen.

 

Frederiksberg Hospital valgte løsningen

Frederiksberg ospital valgte netop en alarm løsning fra New Voice, som anvendes til overfalds alarmer når

nogen på hospitalet føler at en situation kan være truende.

Det giver medarbejderne en god sikkerhed og tryghed når de er på arbejde udtaler Poul Madsen fra Frederiksberg Hospital.

I forbindelse med at Frederiksberg Hospital skulle indføre overfalds alarmer i Skadestuen, skulle der findes en løsning.

Hospitalet undersøgte mulighederne, som var begrænsede på det danske marked. I samarbejde med leverandøren af telefonsystemet U-COM, fandt vi frem til Alarm leverandøren New Voice, der er applikations partner med Alcatel-Lucent, som er producenten af telefonsystem på Frederiksberg Hospital.

Billigere end at udbygge eksisterende løsning

Løsningen blev drøftet og det viste sig hurtigt at løsningen, kunne etableres billigere end den eksisterende løsning kunne udbygges. Det viste sig også, at løsningen kunne anvendes mange andre steder.

 

I starten blev løsningen implementeret på 5 afdelinger, som alle havde et behov for overfalds alarmer.

Løsningen sikrer en automatisk alarmering, men den giver også mulighed for at alarmere kollegaer internt på hospitalet,

som hurtigt kan hjælpe kollegaer.

Når alarmen er aktiveret kan vagten lytte med, og høre hvad der foregår, mens politi mv. ligeledes tilkaldes.

Som en naturlig del af at udnytte løsningen, er hjertestop flytter over på alarmløsningen, og er etableret i en test på mobil telefoner. Her kan de tilkaldte tale sammen i en konference, efter at de accepteret og godkendt alarmen.

Der er ligeledes koblet plejer opkald fra stuerne ind i løsningen,

som automatisk sendes til den sygeplejerske der har vagten på den pågældende stue.

Alt i alt har løsningen effektiviseret mange arbejdsgange, og den var den billigste i anskaffelse, og samtidig med det har vi kunnet udnytte løsningen mange steder, uden at prisen er steget, siger Poul Madsen fra Frederiksberg Hospital.

For yderligere information kontakt U-COM på tlf.: 70 22 33 60 eller på mail info@u-com.dk.

New Voice

U-COM samarbejdspartner New voice har eksisteret siden 1991 som leverandør af alarm systemer, og er i dag en global leverandør med hovedkontor i Schwiez.

 
 
 

 

Det Kongelige Teater

Flere huse bundet sammen

Det Kongelige Teater, Operahuset, Skuespilhuset og produktionshuset er bundet sammen på infrastruktur og voice.